Herzlich willkommen!
Srdečně vítáme!

Über den Kamm des bayerisch-böhmischen Grenzgebirges verläuft eine der ältesten politischen Grenzen des europäischen Kontinentes. Dies hat seine Ursache naturgemäß besonders in der unwegsamen Topografi e. Trotzdem bestanden über Jahrhunderte enge kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Nachbarregionen. Voraussetzungen für die Landwirtschaft waren im Grenzgebirge immer schlecht. Aber das Vorkommen von Bodenschätzen, die nutzbare Wasserkraft und der Waldreichtum boten Grundlage für einen Bergbau sowie für Hütten- und Hammerbetriebe. Große Bedeutung hatte im 18. /19. Jahrhundert vor allem die frühindustrielle Herstellung und Veredelung von Glas. Über Jahrzehnte prägte die politische Situation des "Eisernen Vorhangs" das Grenzgebirge. Heute ist es mit Ausnahme besonders schützenswerter Naturreservate uneingeschränkt wieder zu besuchen.
Als Teil des "Grünen Bandes in Europa" und Region des grenzüberschreitenden Bayerisch-Böhmischen Geoparks bietet es zahllose Möglichkeiten zu Entdeckungstouren in einer wunderbaren Natur- und Kulturlandschaft.

Členitá a neprůchodná česko-bavorská pohraniční vrchovina představuje jednu z nejstarších politických hranic na evropském kontinentě. Mezi sousedními regiony přesto po staletí existují úzké kulturní a hospodářské vazby. Nepříznivé podmínky pro zemědělství vyvážily bohaté nerostné zdroje, využitelná vodní energie a rozsáhlé lesní porosty, které stály za rozvojem dolů, hutí a hamrů. V 18. a 19. století nabyla na významu raná průmyslová výroba a zpracování skla. Později pohoří na desetiletí uzamkla politika "železné opony". Dnes už je, s výjimkou nejvíce chráněných přírodních rezervací, opět volně přístupné.
A jako součást projektu Zelený pás Evropy a přeshraničního Česko-Bavorského Geoparku nabízí nespočet příležitostí k cestám za poznáním, k výletům v nádherné přírodní a kulturní krajině.

Reliefkarte / Reliéfní mapa

Das bieten wir Ihnen hier / Nabízíme vám zde

Video auf Youtube aufrufen
Vyvolejte Youtube video

Das Grenzgebirge - kurz vorgestellt