9 Mýto u Tachova / Lučina
     Mýto bei Tachov / Lučina

Pěší vzdálenost od parkoviště: 20 m
Gehentfernung ab Parkplatz: 20 m
Starý kamenolom Mýto, 4 km západně od Tachova, 700 m za odbočkou do Obory. Volný přístup ze silnice. Pozor na padající kameny!

Alter Steinbruch Mýto, 4 km westlich Tachau, 700 m nach Abzweigung nach Obora. Freier Zugang von der Straße her. Vorsicht Steinschlag möglich!
Staré dobývky na krystalický vápenec (mramor) / Přístup do starých dolů Račí rybníky cca 100 m za mostkem přes Lužní potok. Neschůdný terén!

Alte Abbaue von kristallinen Kalksteinen (Marmore). Zugang zu den alten Abbauen Račí rybníky (Krebsteiche) ca. 100 m nach der Brücke über den Bach Lužní. Unwegsames Gelände!
N 49.79892, E 12.57191
Starý kamenolom Mýto / Alter Steinbruch Mýto

N 49.80038, E 12.57076
Račí rybníky / Krebsteiche

Všechny body na / Alle Punkte auf
Lokalitäten anzeigen / zobrazit místa
Zurück / zadní